Zdící termobloky


Použití

Termoizolační zdící betonové bloky pro obvodové nosné zdivo obytných, užitkových a průmyslových budov. Termobloky jsou vyjímečné svou vysokou pevností a unikátními tepelně-izolačními parametry při malé tloušťce zdiva. Zdivo nepracuje, nepraská a nesaje vlhkost.
TermoBlok ML

Technické parametry

Rozměry zdícího bloku:300 x 150 x 600 mm
Šířka hotového zdiva:300 mm
Tepelný odpor 300 mm zdiva:R = 5,6 mKW-1
Výplň blokupolystyren EPS 70, tř. hořlavosti E
Tloušťka betonové skořepiny10 mm
Pevnost v tlaku:6 MPa
Přídržnost ve smyku podle ČSN EN 998-20,3 N/mm2 pro malty pro tenké spáry

Konstrukce výrobku

Jednotlivé zdící prvky jsou tvořeny tvarovaným jádrem z polystyrenu, po celém povrchu potaženým skořepinou z vysocepevnostního modifikovaného betonu.
TermoBlok ML

Oproti všem dosud používaným stavebním materiálům mají termobloky ML řadu předností:
 • výrazně vyšší tepelný odpor a útlum prostupu zvuku
 • nižší hmotnost
 • vysokou pevnost
 • výrazně rychlejší a jednodušší výstavbu
 • menší tloušťku obvodového zdiva i stropní konstrukce
 • šetrnost k životnímu prostředí
 • dlouhou životnost
 • ekonomické úspory při výstavbě i provozu budovy
Stavba, postavená z termobloků ML se vyznačuje trvanlivostí, odolností a stabilitou klasické masivní zděné stavby a vysokými tepelnými parametry lepšími než u všech ostatních staveb.

Způsob spojování

Zdící termobloky ML jsou velmi přesné a proto je možné použít metodu zdění na velmi tenkou (max. 2 - 5 mm) vrstvu jakéhokoliv běžně dostupného stavebního cementového flexibilního lepidla pro betonové výrobky, se zvýšenou pevností v tlaku.

Použití

 • Stropnice ML
 • Rozměr stropní desky je 300 x 1200 x 20 mm, deska je vyrobena z modifikovaného vibrovaného betonu, měrná hmotnost 2270 kg/m3, hmotnost desky s ocelovou výztuhou je 16,5 kg ( tolerance 0,7 kg ). Deska má profil oblouku, což při položení do vodorovné polohy s dorayz zvětšuje její pevnost v ohybu. Dělení desky provádíme běžným způsobem tj. úhlovou bruskou s univerzápním kotoučem.
  Užití desky: stropní "hurdiska" v rovném profilu ztracené bednění, výztuhy, překlady.

 • TermoBlok ML
 • Rozměr TermoBloku je 300 x 150 x 600 mm, hmotnost dle typu použití 17 až 22 kg. Je vyplněn polystyrénem o měrné hmotnosti 20 kg/m3 nebo 25 kg/m3. Dělení provádíme v případě nutnosti karborundovým nebo diamantovým kotoučem. Jinak používáme k dozdívání cihly ML a další nabízené komponenty.

 • TermoBlok příčkovka ML
 • Příčky s polystyrénovou výplní, rozměr je 50 x 300 x 1200 mm, hmotnost je 16 kg. Příčkovky klademe do lišt typu H nebo je lepíme na vazbu. Přičkovky vhodně a ekonomicky nahrazují montáže sádrokartonů, můžeme je použít také k vnější nebo vnitřní tepelné izolaci budov. V případě potřeby dodáme s ocelovými hranami, které s velkým ekonomickým efektem svařujeme.

 • Lepidla, stěrky a omítky
 • Lze použít běžně dostupná cementová flexibilní lepidla se zvýšenou pevností v tlaku. Lepení TermoBloku provádějte na lepidlo, které je dodávané ke zdivu. Viz školení a ukázka.

 • Betonové lišty
 • Betonové lišty délky 2000, 3000mm jsou vyztuženy betonářskou ocelí do příhradových profilů. V řezu mají rozměry 50 x 120 mm, hmotnost 27, 41 kg. Jsou vyrobeny ze speciálního polymerního betonu. Dělení provádíme stejně jako u stropnice.
  Užití: překlady, věncovky, obrubníky, sloupky a založení stavby.
optimalizace PageRank.cz