Termoblok ML

TermoBlok
Polystyrén betonové tvárnice ze speciálně zpracovaného betonu vyšší kvalitativní třídy. Tvárnice základních rozměrů 150 x 300 x 600 mm se používá na zdění obvodových nosných i výplňových zdí. Lepení se provádí na tenkostěrkovou vrstvu lepidla běžně dostupného na českém trhu jako lepidlo na obklady pro exteriér nebo na speciální lepidlo dodávané firmou ADEQA s.r.o. Lepidlo je dvousložkové s přesným návodem na míchání. TermoBloky se lepí na rozředěné lepidlo v tekuté fázi. Nanáší se štětcem ve dvou vrstvách. Po přiložení bloku se vyrovná hranami a "zdí" se na další blok ve zvoleném postupu nanesením lepidla. Zdivo se zakládá přesně na základový pás, další bloky se již nevyvažují, viz obrázek.
TermoBlok
TermoBlok
Při založení betonové lišty dbáme na přesné usazení a vyvážení. Lišta nám zaručí překrývání TermoBloků mimo spáry. Zdí se tedy dvouplášťově pro obvodové zdivo a jednoplášťově pro příčkové zdivo. Veškeré vzniklé spáry se stěrkují materiály firmy ADEQA s.r.o. Na TermoBloky lze nanášet omítky vápenné, sádrové, cemento-vápenné nebo stěrky s přísadami křemičitých frakcí, které vytvoří štukový model omítky. Doporučujeme použít perlinku. Dělení TermoBloku provedeme diamantovým kotoučem, nejlépe od firmy "Cedima". Pro velmi přesné řezy používáme Jambo pilu s pojezdovým ložem. Pro hrubé dozdívání lze použít další uváděné komponenty v nabídce firmy ADEQA s.r.o. Jedná se o dozdívací prvky stejného složení jako TermoBlok. Hmotnost TermoBloku je od 13 - 22 kg dle pevnosti požadováné statickým posudkem. Hustota se tedy pohybuje od 520 kg.m-3 až po 830 kg.m-3, tepelný odpor je 5,6 mKW-1. Rozměry TermoBloků jsou kalibrovány na přesnost s tolerancí ± 0,3 %.

Betonová lišta

TermoBlok
Betonová lišta je vyrobena z polymerního modifikovaného betonu pevností v tlaku 60 MPa. Je pohledově upravena profilem formy. Rozměr lišty je 50 x 120 x 2000, 3000 a 4000 mm, je vyztužena betonářskou ocelí vyšší kvality a pro různé účely použití je tato výztuha svázána drátky nebo svařena. Pro exteriéry používáme lišty drátkované, pro interiér věnce a překlady lze použít svařované výztuhy. Tyto lišty označeny "SV" pro zvláštní účely s přídavkem titanu, vanadu a chromu mají zvýšenou pevnost v tahu, ohybu, smyku a tlaku.
TermoBlok
Průměry výztuh jsou 8 nebo 10 mm, svařenec je svařen pásovinou 30 x 3 mm. Lišty které se používají jako komponenty betonových nebo jiných stavebních dílců mají zviditelněné armatury pro lehkost při svařování.

Použití:


Překlady používají se dvě lišty odsazené od zdiva 5-7 cm (pro polystyrénovou nebo minerální izolaci). Lepí se na zdivo lepidlem s větší výhodou na výšku.

Rozlišení Betonových lišt pro Překlady:
BL-PD13 prutyØ 8 mm
BL-PD23 prutyØ 10 mm
BL-PD34 prutyØ 8 mm
BL-PD44 prutyØ 10 mm
BL-PS14 prutyØ 8 mm
BL-PS24 prutyØ 10 mm

Dělení se provádí universálním diamantovým kotoučem nejlépe "Cedima".

Věncovka

ukládá se 5-7 cm od okraje vnější strany zdiva se zviditelněnou armaturou dovnitř stavby viz obr. Armatura slouží k upevnění výztuhy stropu.
TermoBlok
TermoBlok
Rozlišení Betonových lišt Věncovek:
BL-VD13 prutyØ 8 mm
BL-VD23 prutyØ 10 mm
BL-VD34 prutyØ 8 mm
BL-VD44 prutyØ 10 mm
BL-VS14 prutyØ 8 mm
BL-VS24 prutyØ 10 mm

Dělení se provádí universálním diamantovým kotoučem nejlépe "Cedima".

Další možné použití Betonových lišt:
Základovka
Obrubník
Plotový sloupek

optimalizace PageRank.cz